ads ads
ورود کاربران

نام کاربری :

رمز عبور :

مرا به خاطر بسپار
فایل های مرتبط
کاربران آنلاین

وضعيت آنلاين ها :
ميهمان :
    33 نفر
اعضا :
    0 نفر
مجموع :
    33 نفر
آمار بازديد :
بازدید های امروز :
    2719
تعداد کل بازدید ها :
    2411328
گزارشات سایت

فايل هاي رايگان:
    102 فايل
فایل های غیر رایگان :
    4,489 فايل
فایل های ويژه:
    220 فايل
مجموع كاربران ويژه :
    0 كاربر
مجموع کاربران عادي :
    1,753 كاربر
نظریه سلولی
screenshot
دسته بندي : پروژه و مقاله,زیست
حجم فایل : 100.93 كيلوبايت
فرمت فايل هاي فشرده : WORD
تعداد صفحات : 113 صفحه
تعداد بازدید : 164 مرتبه


قیمت: 2,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
امتیاز : 2

فروشنده ی فایل

asemansorbi
سایر فایل ها
توضیحات :

نظریه سلولی

این فایل بافرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول : 1

نظرية سلولي 1

تعريف انواع سلول : 2

ماكروسلها : 3

ميكروسل ها : 3

ميكروسل بيروني : 3

ميكروسل دروني : 4

سلول چتري : 4

نمونه هايي از سلول چتري 4

ناحيه ي تحت سرويس شبكه ي موبايل عمومي : 6

ناحيه ي تحت سرويس Gsm : 6

روشهاي دست يابي چند گانه به سيگنال : 6

FDMA : 6

TDMA : 7

CDMA : 8

فصل دوم : 9

سيستم GSM 9

مقدمه : 9

تجزيه و تحليل معماري GSM :‌‌ 10

الف : ترمينال دستي : 11

ب ـ ترمينال قابل حمل : 11

ج ـ ترمينال قابل نصب روي خودرو : 11

SIM : 12

Pluging : 12

PIN : 13

PUK : 13

سيستم ايستگاه پايه : base station 14

الف : BTS : 14

انجام امور مشتركين : 14

ساختار يك BTS : 15

وظايف آن شامل : 17

مديريت شبكه راديويي : 17

مديريت ايستگاههاي گيرنده ـ فرستنده : 17

مديريت شبكه انتقال : 18

مركز سويچينگ سرويسهاي موبايل : ( MSC)  : 18

Gateway : 19

ثبت كننده موقعيت اصلي ( HLR ) : 20

ثبت كننده موقعيت محلي ( VLR ) : 22

TMSI : 23

مركز عملياتي و نگهداري ( OMC ) : 24

مركز صدور مجوز ( تشخيص هويت ) (AUC ) : 24

رجيستر شناسه تجهيزات ( EIR ) : 25

امكانات نرم افزاري OSS : 26

الف : مديريت ساختاري : 27

ب ـ مديريت خطا : 27

ج ـ مديريت اجرايي : 27

باندهاي فركانسي در GSM : 28

كانال راديويي : 28

Duplex Distance : 28

جداسازي كانال : 29

مدولاسيون انتقال : 29

مراحل برقراري ارتباط در GSM : 29

ارتباط MS 29

طريقه تماس با يك MS : 30

Handover :‌ 31

سلسله مراتب ايجاد يك تماس در شبكه GSM : 32

Mobile call originaton : 33

encryption ,  authentication : 35

Inter – Msc Hand off  : 36

1 ـ سخت 37

2 ـ به هم پيوسته : 38

3 ـ نرم : 39

الف : INTRA – BSS : 40

ب ـ inter – bss : 40

ج ـ inter – msc : 41

امنيت در شبكه GSM : 41

فصل سوم 44

ـ مقدمه : 44

روند كار طراحي سل : 45

پراكندگي جمعيت 46

محاسبه ظرفيت ترافيكي در هر سل : 48

حداكثر تعداد مكالمات ممكن در ساعت 49

جدول ارلانگ 50

واگذاري فركانس و كانالهاي منطقي : 50

Frequendy And Lgical Channel Allocation 50

نسبت كاربر به تداخل هم كانال و كانال مجاور : C/I , C/A 50

نسبت كاريز به تداخل هم كانال : Carrier To Interference Ratio C/I 51

نسبت كارير به تداخل كانال مجاور : Carrier To Adgacent Ratio 51

نسبت كارير به تداخل كانال مجاور 51

الگوي استفاده مجدد از فركانس : Freqrency Re – use Pattern 51

فصل چهارم : 55

ارتباط بي سيم 55

انتقال سيگنالهاي آنالوگ و ديجيتال : 55

1 ـ نرمال  NB) ) 57

2 ـ تصحيح فركانسي : 58

3 ـ هم زماني : 58

4 ـ كانال دسترسي : 59

5 ـ ساختگي : 60

كانال در GSM : 60

الف : كانال تصحيح كننده فركانس ( FCCH) : 61

كانال مشترك cccH : 61

الف ـ كانال فراخواني PCH : 62

ب ـ كانال دسترسي تصادفي : 62

ج ـ كانال اجازه دسترسي ( Agch ) : 62

كانال كنترل اختصاصي : ( DCCH) 62

الف : كانال اختصاصي مستقل ( SDCCH) : 63

ب  ـ كانال اختصاصي وابسته كند ( SSCCH ) : 63

ج ـ كانال اختصاصي تصحيح فركانسي ( FACCH) : 63

مشكلات انتقال : 64

عناصر اصلي مسير راديويي : 64

عناصر و پارامترهاي مسير راديويي : 65

مدلهاي اصلي انتشار سيار : 66

انتشار در فضاي آزاد : 66

باز تابش با حذف جزئي : 67

مدلهاي ديگر انتشار : 67

انتشار در محيطهاي واقعي : 68

انتشار در محيطهاي واقعي : 70

مشكلات انتقال : 71

از دست رفتن مسير : 71

Fading  : 71

1 ـ از نوع طولاني و طبيعي : 72

2 ـ از نوع چند مسيره : 72

تاخير زماني : 73

هم ترازي زماني : 73

طرح هايي براي حل مشكلات انتقال : 74

WAVE CODER ( كد كننده موج )‌: 75

vocoder : 76

اساس 76

كد كننده هيبريد : 76

كدينگ كانال : 77

INTERLEAVING : 78

سطح دوم INTERLEAVING : 79

FREQUENCY HOPPING : 80

فصل پنجم 81

general pachet radio service (GPRS) : 81

2 ـ 1 ـ نيازهاي عمدهدر زمان استاندارد شدن GPRS عبارتند از : 82

معماري GPRS : 83

( point – to – point ) PTP 83

(point – to – multipoint ) PTM 83

( gateway GPRS support node ) CGSN 84

(serving  GPRS support node ) SGSN 84

مدهاي ايستگاه موبايل 84

packet data channel ( PDCH) : 86

نواحي مسير يابي ( Rorting areas ) 87

Home GSN ( HGSN ) 87

پكت هاي سر چشمه از موبايل 88

سرويسها 88

پروتكلهاي GPRS 89

Net Wotk Service  NS 90

ساختار NS – PDU 91

ساختار BSSP – PDU 92

GPRS Tunnelling protocol                                   GTP 92

Logical link control layer protocol for GPRS                     LLC 93

sub- Network Dependant convergence protocol         SNDCP 94

معماري پروتكل هاي GPRS 94

مخابره ديتا در شبكه GPRS 98

مسير يابي Mobile Originated Data 102

مسيرم دهي MOBILE terminated data به شبكه GPRS خانگي 103

مسير يابي Mobile terminated data به شبكه ملاقات كننده GPRS 104

نتيجه گيري : 105

 

 

 

در طراحي سلول سلول 6 ضلعي در نظر گرفته مي شود زيرا اگر با فرض اينكه 2 عدد BTS با آنتن هاي هم جهت داشته باشيم و براي هر مشترك دوايري به مركز BTS ها در نظر بگيريم مجموعه نقاطي وجود دارند كه قدرت سيگنال رسيده از دو BTS در آنجا يكسان است و با ادامة اين كار به 6 ضلعي منتظم مي رسيم . 

البته در ديتاي واقعي به علت وجود پستي و بلندي و موقعيت جغرافيايي مناطق و همچنين وجود موانع طبيعي و مصنوعي فراوان ( كوهها و ساختمانها ) داشتن 6 ضلعي هاي منتظم با ابعاد يكسان امكان پذير نمي باشد . ماكزيمم شعاع سلولها 35 كيلومتر مي باشد .

تعريف انواع سلول : 

طرح و راه حل هاي مختلفي براي پوشش راديويي در محيط هاي داخلي و خروجي و كانالهاي خاص وجود دارد ؛ 2 نمونه از اين طرح ها ميكروسلها و مايكروسلها هستند . 

ماكروسلها : 

ماكروسلها معمولاً در يك توان خروجي بالاتر از ميكروسل ها كار مي كنند و پوشش فركانس را براي هر دو ناحية فضاي آزاد و درون ساختمان فراهم مي آورند . گروهي از ماكروسل ها فراهم مي آورند مي تواند در تمام جهات و يا در يك جهت خاص باشد در ماكروسل تمام جهتي انرژي راديويي در همة جهت هاي افقي   منتشر مي شود . دره كروسل تمام جهتي يك آنتنژسيگنال راديويي را در همة جهات نسبت به افقي منتشر مي كند . اين آنتن در ارتفاعي تقريباً بيني 15 تا 46 متر نصب مي شود . 

 

ميكروسل ها : 

معمولاً در يك توان پايين تر از ماكروسل هاي كار مي كنند و يك ناحة كوچك را مورد پوشش خود قرار مي دهند را بي ناحيه حدود 25 درصد از يك ماكروسل مي باشد . ظرفيت كانالهاي يك ميكروسل مركز است از ماكروسل كمتر باشد اما ظرفيت كانال سيستم به كاربران مختلف است . ميكروسل ها براي افزايش ظرفيت نواحي با ترافيك بالاتر به كار برده مي شود ميكروسلها هم خود انواع مختلفي دارند . 

ميكروسل بيروني : 

يك ميكروسل بيروني معمولاً داراي يك آتش است كه در زير يك سقف امواج به وسيلة ساختمانها و بناها محدود مي شود ، شكل سلول از يك الگوي خياباني پيروي مي كند . يك ميكروسل بيروني ، بخشي از بزرگراهها ، خيابانها و كوچه ها و چهار راه ها تونلها و نواحي محدود به ساختمانهاي مجاور را پوشش مي دهد . 

ميكروسل دروني :

يك ميكروسل دروني كه بعضي وقتها ميكروسل ناميده مي شود به منظور پوشش دادن قسمتهاي داخلي يك ساختمان مثل راهروهاي طراحي مي شود آنتن يك پيكول مي تواند روي ديوار با سقف قرار گيرد . 

سلول چتري : 

ماكروسلها و ميكروسلها با هم ديگر سلولي به نام سلول چتري به وجود مي آورند يك سلول چتري پوشش براي يك قسمت و يا تمام قسمتهايي كه در توسط ديگر سلولها پوشش داده مي شود فراهم مي آورد . 

 

نمونه هايي از سلول چتري 

همان طور كه بعدها مشاهده مي كنيم هر سلول توسط يك BS پوشش راديويي داده مي شود . هر سلول داراي يك شماره (CQI) مي باشد . در هر سلول يك كانال راديويي به منظور انتقال اطلاعات سيگنالينگ بين شبكه ي موبايل و MS اي كه در آن سلول قرار دارد در نظر گرفته مي شود . كانالهاي سيگنالينگ از موبايل به BS بكار مي روند تا عمليات سيگنالهايي را كه براي  تازه سازي وضعيت مكاني و تنظيم تماس و پاسخ گويي به پيغامهاي تماسي واردة انجام مي دهند . در مسير برعكس يعني از BS به موبايل كانال سيگنالينگ اطلاعات مربوط به پارامترهاي عملياتي ( شناسه ي معرف مكان شناسه ي سلول و …. ) ، تنظيمات تماس ، paging و تازه سازي اطلاعات را حمل مي كند . 

ناحيه مكاني ( LA ) : به مجموعه اي از سلولها گفته مي شود . سيستم موبايل با استفاده از اين تقسيم بندي نواحي مي تواند مشتركيني را كه در وضعيت فعال هستند را جستجو نمايد . هنگامي كه يك تماس براي يك MS وجود داشته باشد يك پيغام ( paging ) بين همه ي سلولهاي يك LA منتشر مي شود . در اصل يك LA ناحيه اي است كه يك مشترك بدون اينكه نياز داشته باشد مكان خود را به شبكه اطلاع دهد در آن حركت مي كند . 

ناحيه ي تحت پوشش ms : msc/vlr در يك ديتا بيس كه رجيستر موقعيت محلي (VAL) نام دارد ثبت مي وشد . Msc و VLR هميشه در يك گره قرار مي گيرند . بنابراين ناحيه ي تحت پوشش آنها ناحيه ي msc/vlr ناميده مي شود يك ناحيه ي msc از تعدادي LA تشكيل شده است و در اصل ناحيه ي جغرافيايي تحت پوشش آن توسط يك MSC پوشش داده مي شود براي هدايت كردن يك تماس به يك مشترك موبايل اين تماس از مسير MSC اي عبور داده مي شود كه در ناحيه ي msc/vlr اي است كه مشترك موبايل در آن قرار دارد . 

ناحيه ي تحت سرويس شبكه ي موبايل عمومي : 

اين ناحيه ، ناحيه اي جغرافيايي است كه توسط يك اپراتور شبكه سرويس دهي مي شود و به عنوان ناحيه اي تعريف مي شود كه در آن يك اپراتور پوشش راديويي را ايجاد و امكان دستيابي به شبكه را ايجاد مي كند . 

ناحيه ي تحت سرويس Gsm : 

به مجموعه ناحيه هاي جغرافيايي گفته مي شود كه يك مشترك مي تواند به شبكه موبايل دسترسي داشته باشد . هر چقدر تعداد اپراتورهايي كه بخواهند در يك شبكه با يكديگر كار كنند بيشتر باشد ناحيه گسترش پيدا مي كند . 

 

روشهاي دست يابي چند گانه به سيگنال : 

در هر سيستم مخابراتي منابع محدود مي باشد و نيز ميزان تجيهزات و تعداد كانالهاي مورد استفاده نيز محدود است . از طرفي در يك لحظه از زمان چندين نفر درخواست سرويس از شبكه را دارند . لذا به منظور استفاده بهينه سيستم بايد مديريت دقيقي روي منابع داشته باشد . لذا از تكنولوژيها و واسطه هايي هوايي استفاده شده كه معروفترين آنها در زير شرح داده شده است . 

FDMA : 

در اين روش طيف فركانسي موجود به چندين قسمت يا باند فركانسي تقسيم مي شوند و براي مكالمه به هر كاربر يكي از باندهاي فركانسي اختصاص داده مي شود . و تا هنگاميكه تماس تلفني كاربر برقرار باشد اين باند تنها به او اختصاص دارد . مسئله مهم در اين روش voice Activity مي باشد يعني كاربر تنها از 50 تا 40 درصد زمان براي مكالمه استفاده مي كند و بقيه زمان براي تنفس تفكر ، …. استفاده و عملاً كانال هدر مي رود . مسئله ديگر اين است كه در يك ارتباط ، يك باند  فركانسي به فرد و يك باند فركانسي به طرف مقابل او اختصاص داده مي شود . و ارتباط بين اين 2 از طريق 2 باند ( رفت و برگشت ) استفاده مي شود . اما در حين مكالمه تنها يكي از 2 طرف صحبت مي كنند و طرف ديگر گوش مي دهد . پس يكي از باندها به طور بي فايده اشغال مي شود . 

پس در FCMA از سيستم به طور ناكارآمد استفاده مي شود . در سيستم هاي آنالوگ مثل Apms از اين روش استفاده مي شد . 

 

TDMA : 

در TDMA كل باند فركانسي در هر لحظه اي از زمان به يك كاربر اختصاص داده مي شود . در قطاع هاي زماني حدود 30 ـ 40 ميلي ثانيه اي كاربر حق استفاده از باند فركانسي را داراست . 

در آمريكا كانال 30 كيلو هرتزي به سه قطاع زماني تقسيم شد . لذا پهناي باند موثر هر كاربر 10 KHZ مي باشد . مشكل اينجاست كه با كم شدن پهناي باند حساسيت نويز افزايش مي يابند . و صورت ناواضح مي گردد . اما در سيستم GSM از كانالهاي 200 KHZ استفاده و آن را به 8 قطاع زماني تقسيم مي كنند . 

 

CDMA : 

در اين روش هر كاربر از يك نوع كد ديجيتال خاص خود ، براي برقراري ارتباط استفاده مي كند . در اين تكنولوژي يك كانال 1.25 كيلو هرتزي استفاده مي شود . مشكل اين روش اين است كه ظرفيت آن توسط ميزان تداخل محدود مي شود . و برخلاف FDMA و TDMA به خاطر پهناي باند محدوديت دارد براي رفع اين مشكل از آنتن هاي سكتور بندي شده كه موجب كاهش تداخل مي شوند استفاده و ظرفيت را افزايش مي دهند . 


نظرات کاربران :

نظری توسط کاربران ثبت نشده است.
شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.
کاربر گرامی، لطفاً توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظرات شما درباره ی این محصول در نظر گرفته شده است. در صورتی که سوالی در رابطه با این محصول دارید یا نیازمند مشاوره هستید، فقط از طریق تماس تلفنی با بخش مشاوره اقدام نمایید.
کاربر گرامی چنانچه تمایل دارید، نقد یا نظر شما به نام خودتان در سایت ثبت شود، لطفاً لاگین نمایید.